Synergia hjälper dig som fastighetsägare och förvaltare att spara energi och optimera era anläggningar. Vi har lång erfarenhet av att optimera fastigheters energiförbrukning så att driftkostnaderna blir lägre, säkerheten högre och miljön renare. Vi projekterar, installerar och utför service av VVS, ventilation- och kylsystem. Du som kund kan välja enstaka serviceåtgärder till totala driftsåtaganden med garanti.

Synergia projektleder ny, till och ombyggnadsprojekt så att dessa löper smidigt och kostnadseffektivt.

Synergia installationssamordnar så alla i projektet ingående installationer fungerar tillsammans över entreprenadgränserna.

Synergia har varit verksamt sedan 1993. Vi är till största delen inriktade på att sköta fastigheters tekniska försörjningssystem. Vår styrka är att vi kan ta ett helhetsgrepp om de problem som kan uppstå. Vi tar ansvar för allt och du som kund behöver bara ha en kontaktperson när du behöver hjälp.
 
En kontakt, ett telefonnummer
Hos oss beställer du alla tjänster från våra olika serviceområden via en kontakt, ett telefonnummer. Du får en samtalspartner som bryr sig om din fastighet och är intresserad av att effektivisera och att förbättra till nytta för alla parter. Kontakta oss, för ett förutsättningslöst möte, där vi berättar mer om vad vi kan göra för er.
 
 
08-520 101 50NYHETER

Hos oss får ni naturligtvis även hjälp med projektledning & installationssamordning.